SeniorenService24

Projekt Pflegepower

Ludzie na świecie żyją coraz dłużej, w związku z czym niemal w każdym kraju przybywa emerytów i ludzi starszych. Tylko na przykładzie Niemiec gdzie polskie opiekunki na długie lata mają pewną pracę w Niemczech, gdyż 27% niemieckiego społeczeństwa ma powyżej 60 lat, a Niemcy stoją przed wyzwaniem zapewnienia seniorom opieki na jesień życia.

Polskie opiekunki pracując w Niemczech świetnie spełniają się w swojej roli. Niemieccy seniorzy potrzebują fachowej opieki, a tą zapewniają im pracowite, zaangażowane i oddane swojej pracy Polki. Osób mających minimum 60 lat żyje w Niemczech 22,2 miliona, a mających co najmniej 65 lat 17,1 miliona! Większość z nich będzie potrzebowała opieki. Od zjednoczenia Niemiec liczba osób w przedziale wiekowym +65 lat wzrosła o 5,2 miliona osób. To dobitnie pokazuje, jak szybko starzeje się niemieckie społeczeństwo. Do roku 2030 aż 35% niemieckiego społeczeństwa będzie miała 60 lat!

Według danych ONZ do 2030 roku już niemal co czwarty Europejczyk będzie na emeryturze – to dwa razy więcej osób starszych niż w 1990 roku. Wśród 20. najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy do 2026 roku według amerykańskich danych połowa ma związek z szeroko pojętą opieką nad osobami starszymi – potrzeba będzie armii opiekunów.

Łącznie w Niemczech opieką nad osobami starszymi zajmowało się pod koniec marca 2019 roku niemal 600 tysięcy osób, w tym 284 tysięcy w roli pomocników. Około 305 tysięcy w roli fachowców, a prawie 10 tysięcy pracowało jako specjaliści i eksperci. Gazeta zaznacza, że wysiłki Federalnej Agencji Pracy i rządu Niemiec nie poszły na marne i dzięki fachowcom z zagranicy udało się poprawić trudną sytuację związaną ze starszymi osobami w Niemczech.

Pflegepower to rozwiązanie informatyczne będące zintegrowanym systemem informatyczny klasy ERP – EIM łączący zarządzanie w obszarze procesów, projektów, finansów, zamówień i obsługi klientów; umożliwiający efektywne zarządzanie całością opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi.